top of page

Avís legal

Identificació

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.paraulespsicologia.com (d'ara endavant, “el lloc web”), del qual n'és titular NÚRIA GIBERT CAÑAMERAS (d'ara endavant, “la titular”).

 

La titular, en cumpliment de la Lley 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa del següent:

- Denominació social: NÚRIA GIBERT CAÑAMERAS

- NIF: 45495662Y

- Domicili social: RAMBLA D'ÈGARA 307, 1-B

Per a comunicar-vos amb nosaltres, podeu utilitzar: 

- Telèfon: 644 250 750

- Correu electrònic: paraules.psicologia@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i la titular es consideraran eficaces, a tots els efects, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal de la titular, creadora del sitio, dona la condició d'usuari a qui accepti, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. Tanmateix, la titular condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari, per convertir-se en usuari del portal.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui a la titular i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a far un úso adequat dels continguts i serveis de la titutlar i a no usar-los per, entre d'altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l'ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics, o realitza actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de la titular o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web y als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la tiutular presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de la titular o de tercers i, en el seu cas, extreure'n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de la titular o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar

públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.

g) Recollir dades amb fins publicitaris i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb fins de venda o altres, de mena comercial sense la prèvia sol·licitud o consentiment.

Política de privacitat

La titular vol posar en coneixement dels usuaris i clients del seu lloc

web la política emprada respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de les persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte per contactar amb la titular, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a la titular. Per a més informació, vegeu la Política de Privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposa la legislació vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, com texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, d'aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la titular. 

 

Tots els continguts del lloc web són propietat de la titular, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos, més enllà d'allò estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproducïts no siguin cedits posteriorment a terceros, ni s'instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació comercial.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el lloc web són propietat de la titular, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al mateix no atribueix a l'usuari cap dret sobre aquests.

L'establiment d'un híperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la titular i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de la titular dels seus continguts o serveis.

Aquelles persones que es proposin establir un híperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a la titular. En tot cas, l'hiperenllaç únicamente permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web. Així mateix s'haurà abstenir de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la titular, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

La titular no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li dona als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

Exclusió de garanties i responsabilitat

La titular vetllarà per la certesa de totes les dades que es contenen al portal, encara que no pot garantir en tot moment la seva exactitud i correcció.

La titular no es fa responsable de l'ús indegut del portal i dels seus continguts per part dels usuaris.

Modificació 
d'aquestes condicions i durada

La titular podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i seran degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades. 

Enllaços

La titular declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquest web i no sigui gestionad directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.

La titular no garanteix ni se responsabilitza del funcionament o accesibilitat dels llocs enllaçats. Ni suggereix, invita o en recomana la visita, així que tampoc serà responsable del resultat obtingut. La titular no es responsabilitza de l'establiment de links de tercers.

Dret d'exclusió

La titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús del Portal.

Generalitats

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat als webs inclosos o accesibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a la titular, identificánt-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressamente establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de la prestació dels servicios objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, i se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de la titular.

bottom of page